S institucemi

státní správy, odborníky, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty v problematice integrace do většinové společnosti

Read More

Se zahraničními

odborníky a organizacemi zabývajícími se sociální integrací

Read More