S institucemi

státní správy, odborníky, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty v problematice integrace do většinové společnosti