O nás

Naším cílem je usilovat o integraci znevýhodněných osob do společnosti a na trh práce. Usilujeme o zlepšení vztahu veřejnosti, institucí a zaměstnavatelů k znevýhodněným skupinám osob.

Kdo jsme?

Usilujeme o zlepšení vztahu veřejnosti, institucí a zaměstnavatelů k znevýhodněným, hendikepovaným a jinak obtížně zařaditelným skupinám osob. Vytváříme vzájemnou důvěru mezi znevýhodněnými klienty a institucemi.

Snížením rizika sociálního vyloučení předcházíme recidivě osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Osoby sociálně vyloučené u nás získávají šanci začít žít tzv. NORMÁLNĚ.

Podařilo se nám

  • Zaměstnávát osoby po propuštění z vězení
  • Poskytovat sociální a právní pomoc znevýhodněným osobám
  • Členové našeho spolku získali prestižní ocenění za sociální inovaci SozialMarie 2015 ve Vídni

Co nabízíme

Poskytujeme sociální a právní pomoc znevýhodněným osobám

Materiální pomoc pro naše klienty

Ubytování znevýhodněných osob

Zaměstnání pro sociálně vyloučené i ve výkonu trestu

Sociální poradenství a právní pomoc

Vzdělávací programy

Program na podporu samostatnosti a soběstačnosti

Rekvalifikační kurzy

Dokumenty

Níže naleznete dokumenty ke stažení.

Spolupracujeme

  • S institucemi státní správy, odborníky, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty v problematice integrace do většinové společnosti.
  • Se zahraničními odborníky a organizacemi zabývajícími se sociální integrací.
  • Členové spolku spolupracují s Evropským sociálním fondem na projektech sociální inovace.

loga MPSV_01

loga MPSV_01

Novinky

Informace ze světa projektu Šance P.R.O.

Kontakt

Nechte nám vzkaz:

Jméno

Email

Zpráva

Kontaktní informace

  • Ibsenova 1213/5, Vinohrady, Praha 120 00
  • info@sancepro.cz