O nás

Naším cílem je poskytnout šanci pro integraci znevýhodněných osob do společnosti a na trh práce. Usilujeme o zlepšení vztahu veřejnosti, institucí a zaměstnavatelů k znevýhodněným skupinám osob.

Kdo jsme?

Usilujeme o zlepšení vztahu veřejnosti, institucí a zaměstnavatelů k znevýhodněným, hendikepovaným a jinak obtížně zařaditelným skupinám osob. Vytváříme vzájemnou důvěru mezi znevýhodněnými klienty, institucemi a poskytujeme, tak šanci pro opětovné začlenění do společnosti.

Snížením rizika sociálního vyloučení předcházíme recidivě osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Osoby sociálně vyloučené u nás získávají šanci začít žít tzv. NORMÁLNĚ.

Naším partnerem a podporovatelem je

Podařilo se nám

 • Zaměstnávát osoby po propuštění z vězení
 • Poskytovat sociální a právní pomoc znevýhodněným osobám
 • Členové našeho spolku získali prestižní ocenění za sociální inovaci SozialMarie 2015 ve Vídni

Co nabízíme

Poskytujeme sociální a právní pomoc znevýhodněným osobám

Materiální pomoc pro naše klienty

Ubytování znevýhodněných osob

Zaměstnání pro sociálně vyloučené i ve výkonu trestu

Sociální poradenství a právní pomoc

Vzdělávací programy

Program na podporu samostatnosti a soběstačnosti

Odborné kurzy

Spolupracujeme

 • S institucemi státní správy, odborníky, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty v problematice integrace do většinové společnosti.
 • Se zahraničními odborníky a organizacemi zabývajícími se sociální integrací.
 • S podnikatelskými subjekty, které nám pomáhají v oblasti poskytování pracovních míst pro sociálně znevýhodněné osoby
 • Členové spolku spolupracují s Evropským sociálním fondem na projektech sociální inovace.

loga MPSV_01

loga MPSV_01

loga MPSV_01

loga MPSV_01

Novinky

Informace ze světa projektu Šance P.R.O.

Kontakt

Nechte nám vzkaz:

  Jméno

  Email

  Zpráva

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  Kontaktní informace

  • Ibsenova 1213/5, Vinohrady, Praha 120 00
  • info@sancepro.cz