Šance pro resocializaci odsouzených znevýhodněné obtížně zařaditelné

Pomáháme znevýhodněným a vězněným osobám začlenit se zpět do společnosti a na trh práce

Usilujeme o zlepšení vztahu veřejnosti, institucí a zaměstnavatelů k znevýhodněným skupinám osob.

Hlavní partner

Náš cíl je pomoc

Vytváříme vzájemnou důvěru mezi znevýhodněnými klienty, institucemi a poskytujeme, tak šanci pro opětovné začlenění do společnosti.

0 +
Zaměstnaných lidí ve VTOS
0 +
Zaměstnaných nyní

KDO JSME?

Jsme nestátní nezisková organizace.

Našim cílem je poskytnout šanci pro integraci znevýhodněných osob do společnosti a na trh práce.

Usilujeme o:

Příběh

Od našeho klienta: … MOJE CESTA VĚZENÍM …

Co nabízíme?

Věříme, že každý má právo na druhou šanci

Jsme tvůrci služby, kterou nazýváme „DOPROVÁZENÍ“

Materiální pomoc pro naše klienty

Ubytování znevýhodněných osob

Zaměstnání ve výkonu trestu i po propuštění

Finanční a sociální poradenství, právní pomoc

Vzdělávací programy

Program na podporu samostatnosti a soběstačnosti

Dluhy, exekuce, insolvence

Závislosti

Terapie

Vztahy

Volný čas

Odborné kurzy

Další individuální pomoc

Další individuální pomoc

Další individuální pomoc

Co se nám povedlo?

Zaměstnáváme osoby po propuštění z vězení

Snížením rizika sociálního vyloučení předcházíme recidivě osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Osoby sociálně vyloučené u nás získávají šanci začít žít tzv. NORMÁLNĚ.

Co jsme dokázali?

Děláme to pro pomoc potřebným

Zaměstnávání osob po výkonu trestu
Zprostředkování zaměstnávání osob ve výkonu trestu
Členové našeho spolku získali prestižní ocenění za sociální inovaci SozialMarie 2015 ve Vídni

Nikdy nedovolte, aby se vaše komfortní zóna stala vaším tajným vězením.

~ Ralph Smart

Spolupracujeme

S institucemi a evropským sociálním fondem

S institucemi státní správy, odborníky, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty v problematice integrace do většinové společnosti.

Se zahraničními odborníky a organizacemi zabývajícími se sociální integrací.

S podnikatelskými subjekty, které nám pomáhají v oblasti poskytování pracovních míst pro sociálně znevýhodněné osoby

Členové spolku spolupracují s Evropským sociálním fondem na projektech sociální inovace.

Projekt Bez práce nejsou koláče
Datum Zahájení: 1. 7. 2023
Předpokládané ukončení projektu: 30. 06. 2025
Vězeňská služba České republiky

Podívejte se

Jak to u nás vypadá

Podívejte se

Dokumenty ke stažení

Rozvaha 2022

Výkaz zisků a ztrát 2022

Šance pro znevýhodněné bývalé odsouzené obtížně zařaditelné