Karel již první den na svobodě…

Doprovázeli jsme Karla první den svobodě. Povídali jsme si o režimu další spolupráce a jaké šance se pro něj u nás naskýtají.