ZLEPŠUJEME ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ

Jsme součástí nově vznikající asociaci, která bude zaměřena na oblast vězeňství a následné péče. V souladu s plánováním aktivit jsme se zúčastnili dvoudenního strategického plánování, na kterém jsme definovaly hlavní cíle a poslání nově vznikající asociace. Naším společným cílem je propojovat různé aktéry v trestní justici a společně tak přispět k systémovým změnám v oblasti vězeňství a trestní justice. A co jsou naše hlavní priority? Zlepšení přípravy lidí ve výkonu trestu na propuštění a také vytvoření podpory po propuštění.
Mezi další organizace patří: RUBIKON Centrum, Mezinárodní vězeňské společenství, Nová šance, Lighthouse, Romodrom, Volonté Czech, Šance P.R.O., Český helsinský výbor, Vězeňská duchovenská péče a DP Work.