Šance P.R.O. je členem OPOP

Platforma organizací pomáhajících odsouzeným a propuštění vznikla jako přirozená reakce na potřebu neziskových organizací, které se chtěly při své práci nejen v českých věznicích více potkávat. Čtyři zakládající organizace, tedy společnost DP work, spolek Lighthouse, organizace Šance P.R.O. a obecně prospěšná společnost Volonté Czech se rozhodly prostřednictvím neformální platformy vydat směrem, kdy vzájemná spolupráce, výměna zkušeností a sdílení dat nastolují nový trend v rámci práce nestátního sektoru v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče. Naše platforma je jakožto neformální subjekt otevřená všem, pro které není pomoc druhým jen prázdnou frází. Jako své moto jsme si zvolili myšlenku: Nechceme o pomoci druhým jen mluvit, chceme ji tvořit a žít.

Platforma zorganizovala první odbornou konferenci, která se konala 29. června 2021 od 9 do 12 hodin v konferenčním sále hotelu Alwyn v Praze. Součástí programu byla prezentace Analýzy podaných insolvenčních návrhů u osob ve VTOS a po propuštění, živě z věznice Světlá nad Sázavou a série odborných vystoupení se závěrečnou diskuzí.

Zúčastnili se soudci vrchních a krajských soudů, insolvenční správci, poslanci, zástupci věznic a Vězeňská Služba ČR, ekonomové, metodici, sociální kurátoři, odborní pracovníci věznic, a také představitelé Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Probační a mediační služba, IKSP, advokáti, neziskové organizace a samozřejmě my, organizace sdružené v platformě OPOP.