Uzavřeli jsme projekt „Sousedé 83“

Pod záštitou Evropského sociálního fondu České republiky byl v roce 2020 spuštěn projekt s názvem Sousedé 83, který se zaměřoval na zlepšení kvality naší služby Doprovázení. Tato služba je poskytována osobám během a po výkonu trestu odnětí svobody. V průběhu doprovázení také mimo jiné pomáháme klientům řešit i jejich dluhy, závislosti nebo rodinné vztahy. V průběhu projektu bylo třeba zjistit, jakým způsobem můžeme lépe porozumět našim klientům a tím pádem se přizpůsobit jejich potřebám, aby se dokázali osamostatnit, zařadit se do společnosti, na trh práce a přestali recidivovat.

Na konci roku 2021 byl projekt ukončen a nyní došlo k jeho uzavření a vyhodnocení. Vyhodnocení proběhlo 6.4.2022 v prostorách věznice Vinařice v kruhu všech jeho realizátorů. Vyhodnocení projektu se zúčastnili zástupci vedení věznice Vinařice, MPSV, PMS Kladno a další členové realizačního týmu.

Věznice Vinařice, Uzavření projektu Sousedé 83

Projekt pomáhá bývalým vězňům stát se po propuštění „dobrými sousedy“

Naším cílem je pomáhat bývalým vězňům naučit se novým dovednostem a najít si práci. To jsou základní předpoklady k tomu, že se jim lépe podaří začlenit se do společnosti a stát se „dobrými sousedy“.

Podle českých statistik více než 60 % osob po propuštění z vězení recidivuje. Doposud neexistovaly žádné nástroje ke snížení tohoto počtu; podíl recidivistů ve věznicích se dokonce zvyšuje. S pomocí financování z ESF byl projekt „Sousedé 83“ navržen s cílem zastavit tento trend a snížit počet recidiv.

Ve spolupráci s telekomunikační společností A-GIGA nabízíme služby odborné přípravy a mentorské služby ve věznici Vinařice, což vězňům poskytuje praxi v oboru a podporuje jejich nezávislost. Kromě odborné přípravy v oblasti zákaznických služeb ve vlastním call centru věznice je vězňům a jejich rodinám poskytována další sociální podpora před propuštěním a po něm s cílem pomoci jim začlenit se do společnosti.

Po propuknutí pandemie COVID-19 se projekt Sousedé 83 zintenzivnil. Účastníci se zkušenostmi v oblasti telekomunikací pracovali jako operátoři call centra na nové vládní informační lince 1212.

„Projekt české neziskové organizace ŠANCE P.R.O. však pomáhá bývalým vězňům najít si práci a stát se po propuštění „dobrými sousedy“a také poskytl důležité služby během krize COVID-19.“zdroj: Oficiální web pro Evropský sociální fond České republiky