Bez práce nejsou koláče

Projekt Bez práce nejsou koláče, je další z řady úspěšných projektů ŠANCE P.R.O., který se zaměřuje na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) ve věznicích Vinařice a Kuřim, které mají většinou minimální nebo žádné pracovní návyky a nízkou kvalifikaci. Komplexní program zaměstnanosti je proto zaměřen zejména na možnost zaměstnávání CS již ve VTOS s návaznou možností přechodu na obdobné pracovní pozice i po ukončení VTOS.

ŠANCE P.R.O. pracuje s CS i po propuštění a dále jí poskytuje nezbytnou podporu se záměrem ji zaměstnat a podpořit v setrvání na svobodě a na trhu práce.

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_019/0000615

Datum Zahájení: 1. 7. 2023

Předpokládané ukončení projektu: 30. 06. 2025