KLUB ÚSPĚŠNÝCH aneb PŘÍKLADY TÁHNOU !

Společnost A-GIGA řeší již více než 13 let svým podnikáním současně velký sociální problém.  Firma provozuje ve věznicích call centra a dává tak práci velkému počtu odsouzených. Desítky z propuštěných pak po výkonu trestu odstartovali u této společnosti svou profesní kariéru i po  výstupu z věznice.

V letošním roce firma pořádala již 3.ročník „ Klubu úspěšných“, pod záštitou Věznice Vinařice ve spolupráci s neziskovou organizací Šance P.R.O. a Volonté  Czech o.p.s. Bývalí odsouzení, kterým se návrat do „normálního“ života povedl, jsou úspěšní v práci a také v osobním životě, jsou příkladem pro odsouzené, kteří jsou právě ve výkonu trestu odnětí svobody a na změnu se teprve připravují. Ti, kteří si ještě před pár měsíci odpykávali trest odnětí svobody, se vrátili zpět do věznice, avšak již jako svobodní – „v civilu“, aby podpořili ty, kteří na den výstupu z výkonu trestu stále čekají. Pro všechny zúčastněné bylo velmi zajímavé si vyslechnout, jak se během pár měsíců na svobodě jejich životy změnily, jakou mají práci, jak tráví svůj volný čas a jak zpětně hodnotí dobu, strávenou ve věznici. Rovněž se podělili i o překážky, které na ně za zdmi věznice čekaly a se kterými se museli vypořádat. Právě toto jedinečné setkání již propuštěných osob s těmi, kteří na konec trestu stále čekají, má velmi pozitivní ohlasy a dodává vězňům naději, že i když je přechod na svobodu velmi těžký, tak to lze zvládnout a nerecidivovat. Výše uvedená spolupráce se v dlouhodobém horizontu jeví jako velmi efektivní, vždyť recidiva takto doprovázených osob se pohybuje kolem 30 %, přitom dlouhodobá recidiva v rámci ČR je cca 70%. Kromě vinařické věznice provozuje společnost A-GIGA s.r.o. call centrum také ve Věznici Kuřim a Věznici Světlá nad Sázavou.