PREZIDENT REPUBLIKY PETR PAVEL NAVŠTÍVIL VE VĚZNICI VINAŘICE CALL CENTRUM FIRMY A-GIGA!

Vážíme si toho, že naše call centrum ve Vinařicích navštívil pan prezident Petr Pavel! Děkujeme za jeho podporu. O to více nás těší komentář pana prezidenta Pavla k jeho návštěvě ,,Přeplněnost věznic, nedostatek personálu, vysoká recidiva způsobená mimo jiné nedostatečnou následnou prací s propuštěnými vězni, nedostatek financí a nutnost novely trestního zákoníku jsou jen některé z problémů, o kterých jsme mluvili při návštěvě věznice ve Vinařicích. Pozitivní je přístup některých zaměstnanců, kteří vězňům pomáhají s návratem do normálního života.“.